Forløbet af behandling med fedtfrysning

Indholdet på denne side kan være sponsoreret

Fedtfrysning er en mulighed for behandling mod uønsket fedt på specifikke steder på kroppen. Behandlingen er ikke et kirurgisk indgreb. Mange vælger dette frem for operationer til at fjerne fedt, da der er få bivirkninger efter behandlingen i sammenligning med operationer, og da det er kontrolleret, samt ikke er farligt. Priserne på fedtfrysninger er som regel rimelige, og man kan få disse behandlinger udført i blandt andet København.

Fedtfrysning – rent grundlæggende

Ved fedtfrysning nedkøles fedtcellerne på det bestemte og udvalgte område på kroppen, uden at det resterende væv eller andre celler påvirkes af nedkølingen. Fedtcellerne og dermed fedtet på kroppen i området reduceres herved. Man ville kunne se resultater nogle uger efter, at behandlingen er blevet udført.

Konsultation inden behandling

Hver behandling begynder med en konsultation, der som oftest er gratis. Under konsultationen bliver behandlingsområdet undersøgt, og man bliver som kunde stillet et par spørgsmål såsom, om man tager noget bestemt medicin, har allergier eller andet. Dette gøres for at sikre, at fedtfrysningsbehandlingen er den rette behandling for kunden til at fjernelse af fedt.

Sammen med behandleren under konsultationen vil man udarbejde et behandlingsforløb for at kunne opnå kundens ønsker angående resultaterne for behandlingen. For nogle vil mere end én behandling muligvis være tilfældet.

Hvordan foregår selve behandlingen?

Under selve fedtfrysningen skal man enten ligge ned eller sidde op. Dette er forskelligt afhængigt af, hvor på kroppen, man ønsker, at fedtet skal reduceres. Tit befinder man sig i sit eget private rum under hele behandlingen. Selve behandlingen varer cirka en halv til en hel time.

Man får påsat et mundstykke på det specifikke område, man har valgt skal behandles med fedtfrysning. Huden vil blive suget ind i mundstykket via vakuum. I dette øjeblik kan nogle føle en smule ubehag. Efter at mundstykket er påsat, vil nedkølingen begynde. Nedkølingen sker via kølepladerne inde i mundstykket.

Man kan læse bog, lytte til musik eller andet, hvis det kan hjælpe kunden under behandlingen og skabe underholdning.

De fleste klinikker foretager målinger af området før- og efter behandlingen eller tager billeder således, at man har et før- og efter billede, der kan sammenlignes.