Det skal du vide om din fedtprocent

Indholdet på denne side kan være sponsoreret

Din fedtprocent er et overordnet billede af, hvor meget fedt der sidder på din krop. Dog er fedtprocenten ikke en fyldestgørende størrelse, da det ikke fortæller noget om, hvor på kroppen fedtet er placeret. Det er derimod en god indikator for, om din kropsvægt og sammensætning er på et normalt niveau. Ved at måle fedtprocenten får du eksempelvis også flere informationer, end du gør ved BMI, der udelukkende kun tager udgangspunkt i vægt og højde. Der kan du ikke se, om vægten består af muskler eller fedt. Det får du et svar på ved måling af fedtprocenten.

Hvad er fedtprocent?

Fedtprocenten er mængden af fedt på kroppen sammenlignet med mængden af kropsvægt. Det er derfor et mål for, hvor stor en procentdel af den samlede kropsmasse der er fedt. Den giver derfor et billede på den samlede mængde af fedt, men den giver ikke en indikation på, hvor fedtet er placeret. Dette er vigtigt at vide, da fedt placeret omkring de indre organer er farligt for den kropslige sundhed.

Bør mænd og kvinders fedtprocent være ens?

Der er forskel på fedtprocent hos mænd og kvinder. Fedtprocent mænd er nemlig lavere end fedtprocent kvinder. Dette faktum skyldes, at kvinder naturligt er opbygget til at skulle have større lagre af energi, de kan tage af ved opfostring af et barn. Disse energidepoter er i form af fedt. Samme krav er der ikke hos manden, hvorfor der her som udgangspunkt vil være en mindre fedtprocent.

Fedtprocenten afhænger ligeledes af alderen. Det normale niveau af fedtprocent stiger en smule med alderen, men intervallet er nogenlunde det samme, så det er vigtigt at holde fedtprocenten på et normalt niveau gennem hele livet.

Hvordan skal jeg bruge min fedtprocent?

Fedt er essentielt for kroppens evne til at fungere normalt, men en for stor mængde af fedt er ikke fremmende for kroppen. Den må omvendt heller ikke være for lille. Hvis den er for lille eller for stor, bør du få gjort noget ved det, hvilket kan være i form af motion, sundere kost og i mere ekstreme tilfælde et besøg hos sundhedspersonale.